Saavutettavuustyökalut

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Kestävyysriskien huomioiminen ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet 3/2021

Vastuullisena sijoittajana huomioimme sijoitustoiminnassamme ESG-asiat (Environmental, Social and Governance) ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Nordia Management Oy on rekisteröity vaihtoehtorahastojen hoitaja (AIFM) ja raportoimme toiminnastamme suomalaisille viranomaisille.

Olemme Pääomasijoittajat ry:n varsinainen jäsen ja avoimuus ja läpinäkyvyyssuositukset sekä vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja suositukset ovat osa järjestön vahvistamia Code of conduct -sääntöjä. Noudatamme järjestön sääntöjä ja suosituksia sekä seuraamme aktiivisesti vastuullisuusstandardien kehitystyötä.

Nordia Management Oy:n hallitus on vahvistanut kestävyysriskeihin liittyvät toimintaperiaatteet ja näitä sovelletaan ensisijoituksiin 3/2021 alkaen. Periaatteiden toteutuksesta sijoituskohteissa vastaavat sijoituskohteiden vastuumanagerit.

Kestävyysriskeihin liittyvät toimintaperiaatteet ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Sijoituskohteemme ovat pääsääntöisesti palveluyrityksiä, jotka toimivat terveyden, hyvinvoinnin, vapaa-ajan ja matkailupalveluiden parissa. Tämä luo myös viitekehyksen vastuullisuustyöhön. Huomioimme kestävyysriskit sijoituksissamme sekä sijoitusten pääasialliset vaikutukset kestävyystekijöihin näiden periaatteiden mukaisesti. Seuraavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteista 3,5,8,12,13,14,15 ovat tyypillisesti sijoitetun pääoman tuoton lisäksi huomion alla. Tehtävämme on kasvattaa sijoituskohteiden arvoa ja uskomme, että ESG asioiden systemaattinen huomioiminen luo myös taloudellista arvoa ja vaikuttaa kokonaisriskiin sijoituskohteissamme.

Olemme aktiivinen vähemmistösijoittaja

Tekemällä kasvusijoituksia pk-yrityksiin edistämme sekä työllisyyttä että rahoituksen saatavuutta yhteiskunnassa. Aktiivisena vähemmistöomistajana voimme yhdessä kohdeyhtiöiden yrittäjien ja hallitusten kanssa tehdä hyvin konkreettisia vastuullisuustekoja. Vähemmistöosuus ja kohdeyrityksien kokoluokka tarkoittaa kuitenkin hyvin käytännön läheistä suhtautumista vaikuttavuusperiaatteisiin. Kohdeyritykset valitsevat itse toimintansa kannalta merkityksellisimmät vastuullisuustoimenpiteet ja meidän tehtävämme on edistää ja tukea vastuullisuustyötä kohdeyrityksessä. Yrityksen kokoluokka, resurssit ja vastuullisuusasioiden kehityspotentiaali vaikuttavat kohdekohtaiseen toimintatapaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensin arvioidaan yhdessä sijoituskohteen eli kohdeyritysten kanssa juuri heille olennaiset vastuullisuusalueet. Tämän jälkeen määritellään ESG-painopisteet ja mietitään asianmukaista raportointitapaa.

Riskienhallinnassa otamme myös kestävyysriskit huomioon. Riskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi noudatamme aina asianmukaista huolellisuutta. Suhteellisuusperiaate ja valittu sijoitusstrategia vaikuttavat myös riskienhallintajärjestelyissä.

Kestävään kehitykseen liittyvät teemasijoitukset

Valittu toimialafokus mahdollistaa meille välillä jopa kestävään kehitykseen liittyviä teemasijoituksia. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritykset tarjoavat kehitysmahdollisuuksia yhteiskunnallisiin ongelmiin. Vapaa-ajan ja matkailupalveluiden osalta teemasijoitukset liittyvät esim. energiatehokkuuteen sekä ympäristön kestävyysnäkökulmien huomioimiseen. Vastuullinen matkailu ja Suomen puhtaan ja monipuolisen luonnon kestävän kehityksen huomioiminen on meille keskeinen periaate.

Toimintaperiaatteet sijoitusvaiheessa, sijoituskaudella ja irtaantumisprosessissa

Sijoitusprosessin taustaselvitysvaiheessa arvioidaan kohdeyrityksen liiketoimintamalliin liittyvät tärkeimmät ESG-tekijät. Yrittäjälähtöisyys, kasvupotentiaali, hyvä maine ja vastuullisuus ovat tärkeitä kohdevalinnassa ja luovat edellytykset sijoitusstrategiamme onnistumiselle.

Kohdekohtaiset keskeiset vastuullisuusnäkökulmat ja omistajien sekä yrityksen suhtautuminen kestävyys- ja yritysvastuukysymyksiin on meille tärkeä osa sijoitusprosessin due diligence -tarkastustyötä. Varmistamme muiden omistajien sitoutumisen yhteisiin toimintaperiaatteisiin myös osakassopimuksen avulla.

Sijoituskaudella tuemme yrittäjää hallitustyöskentelyn kautta ja edistämme hyvää hallintotapaa sijoituskohteissamme ja autamme johtoa vastuullisuussuunnitelman laatimisessa. Kohdeyritykset valitsevat itse omat toimenpiteet ja niiden mittarit. Tämä luo mielestämme parhaan lähtökohdan pitkäaikaiselle ESG työlle.

Sisällytämme vastuullisuusasioiden raportointia ja käsittelyä osaksi yrityksen säännöllistä hallitustyötä ja vastuullisuustyön kehitystä käsitellään kohdeyrityksissä omana aihealueena tai osana strategia-/riskienhallintatyötä. Jos yhtiössä havaitaan ESG-poikkeamia, niitä käsitellään viiveettä kohdeyhtiöiden hallituksissa.

Raportoimme rahaston sijoittajille säännöllisesti vastuullisen sijoittamisen kehitystyöstä.

Huomioimme vastuullisuuskysymykset myös irtaantumisprosessissa. Tiedonjako ja ESG-näkökulmien esiintuominen uudelle omistajalle on meille keskeinen periaate. Kuvaus kohdeyhtiön ESG-suunnitelmasta, toimintamalleista ja kehitysmahdollisuuksista edistää ja mahdollistaa Nordian irtaantumisen jälkeistä suunnitelmallista vastuullisuustyötä.