Saavutettavuustyökalut

Nordia är ett finskt private equity företag. Placeringsstrategin omfattar små och medelstora bolag, verksamma inom servicebranscherna hälsa, välmående, turism, fritid och logi

  • Nordia är en erfaren och aktiv minoritetsägare. Ägarandelen är vanligtvis 20-49%
  • Fonderna Nordia Kasvu och Nordia Rahasto förvaltas av Nordia Management
  • Nordia Kasvu Ky grundades 2021. Den nyetablerade fondens kapitalmålsättningen är 15 MEUR och dess största investerare är Tesi, Rake, Hiidenkivi Invest, Takoa, Assai och Nordia Management
  • Nordia Rahasto Oy grundades 1989. Fondens balansomslutning är ca. 10 miljoner euro och de största ägarna i fonden är Sitra, Fennia, Hiidenkivi Investment, Takoa Growth och Nordia Management
  • Nordia har totalt sett investerat i över 60 bolag. För tillfället äger och utvecklar Nordia 16 bolag.

Nedan ytterligare information om den nyetablerade tillväxtfonden Nordia Kasvu Ky

Nordia on perustanut uuden kasvurahaston

Nordia has launched a new growth fund, Nordia Kasvu Ky

För mera information, vänligen kontakta oss på numret +358 50 490 41 61 eller per e-post.