Saavutettavuustyökalut

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Pääomasijoittajat ry:n jäsenenä Nordia Management on sitoutunut noudattamaan yhdistyksen jäsenten yhteisesti hyväksymää Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla -suositusta.

Suosituksen mukaiset tiedot on löytyvät verkkosivuilta laajemmin kuvattuna, jonka lisäksi ne esitetään tässä kootusti.

a. Hallinnointiyhtiö Nordia Management Oy on sen henkilöstön 100% omistama yhtiö. Yhtiön toimitusjohtajana on Kalle Lumio. Yhtiön hallituksen muodostavat Kalle Lumio, Tuula Paananen ja Ola Schröder.

b. Nordia Management Oy on toiminut vuodesta 2000 hallinnointiyhtiönä. Tuolloin Matkailunkehitys Nordia Oy – rahaston hallinnointi eriytettiin rahastosta.

c. Mediayhteys: toimitusjohtaja Kalle Lumio, 040-7371559 kalle.lumio@nordiamanagement.fi

d. Nordia Kasvu Ky on vuonna 2021 perustettu vaihtoehtorahasto. Nordia Rahasto Oy on vuonna 1989 nimellä Matkailunkehitys Nordia perustettu pääomasijoitusrahasto. Rahastot tekevät vähemmistösijoituksia terveys-, hyvinvointi-, matkailu- ja vapaa-ajan yrityksiin. Nordia Kasvu Ky rahaston tavoitekoko on 15 MEUR. Nordia Rahasto Oy:n tehtyjen sijoitusten yhteismäärä on 13 miljoonaa euroa. Näillä sekä sijoituksista palautuneilla varoilla on tehty sijoituksia yhteensä yli 33 miljoonaa euroa.

e. Nordia Kasvu Ky:n suurimmat sijoittajat ovat Suomen Teollisuussijoitus Oy, Rake Hotel Development Company Oy, Hiidenkivi Invest Oy, Takoa Invest Oy, Assai Oy sekä rahaston hallinnointiyhtiö Nordia Management Oy. Nordia Rahasto Oy:n suurimmat omistajat ovat Sitra, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Hiidenkivi Investment, Takoa Growth ja Nordia Management.
Rahastojen omistajat ovat suomalaisia ja enemmistöomistus molemmissa rahastoissa on yksityisen sektorin toimijoilla.

f. Kohdeyritykset: Kohdeyritysten yhteystiedot löytyvät kohdeyritysten verkkosivuilta Sijoituskohteet

g. Sijoitusten arvonmääritys IPEV ohjeiden mukaisesti

h. Sijoittajaraportointi  IPEV ohjeiden sekä FAS- ja IFRS- säännösten mukaisesti

i. Nordian irtaantumiset löytyvät sivulta Sijoituskohteet

j. Nordia Managemet Oy noudattaa Pääomasijoittajat ry:n vahvistamia Code of conduct- eettisiä sääntöjä.

k. Nordia Management Oy on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään julkiseen rekisteriin vaihtoehtorahastojen hoitajista. Yhtiö raportoi toiminnastaan suomalaisille viranomaisille.

l. Nordia Management Oy on Pääomasijoittajat ry:n varsinainen jäsen ja noudattaa sen sääntöjä ja suosituksia.