Saavutettavuustyökalut

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Pääomasijoittajat ry:n jäsenenä Nordia Management on sitoutunut noudattamaan yhdistyksen jäsenten yhteisesti hyväksymää Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla -suositusta.

Suosituksen mukaiset tiedot on löytyvät verkkosivuilta laajemmin kuvattuna, jonka lisäksi ne esitetään tässä kootusti.

a. Hallinnointiyhtiö Nordia Management Oy on sen henkilöstön 100% omistama yhtiö. Yhtiön toimitusjohtajana on Kalle Lumio. Yhtiön hallituksen muodostavat Kalle Lumio, Tuula Paananen ja Ola Schröder.

b. Nordia Management Oy on toiminut vuodesta 2000 hallinnointiyhtiönä. Tuolloin Matkailunkehitys Nordia Oy – rahaston hallinnointi eriytettiin rahastosta.

c. Mediayhteys: toimitusjohtaja Kalle Lumio, 040-7371559 kalle.lumio@nordiamanagement.fi

d. Nordia Rahasto Oy on vuonna 1989 nimellä Matkailunkehitys Nordia perustettu pääomasijoitusrahasto. Rahasto tekee vähemmistösijoituksia terveys-, hyvinvointi-, matkailu- ja vapaa-ajan yrityksiin.  Rahastoon tehtyjen sijoitusten yhteismäärä on 13 miljoonaa euroa. Näillä sekä sijoituksista palautuneilla varoilla on tehty sijoituksia yhteensä yli 33 miljoonaa euroa.

e. Rahaston omistavat Sitra, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Hiidenkivi Investment, Nordia Management, Takoa Growth, Karisma-Invest, Kalle Lumio ja Miia Porkkala. Rahaston omistajat ovat suomalaisia ja enemmistöomistus on yksityisen sektorin toimijoilla.

f. Kohdeyritykset: Kohdeyritysten yhteystiedot löytyvät kohdeyritysten verkkosivuilta Sijoituskohteet

g. Sijoitusten arvonmääritys IPEV ohjeiden mukaisesti

h. Sijoittajaraportointi  IPEV ohjeiden sekä FAS- ja IFRS- säännösten mukaisesti

i. Nordian irtaantumiset löytyvät sivulta Sijoituskohteet

j. Nordia Managemet Oy noudattaa Pääomasijoittajat ry:n vahvistamia Code of conduct- eettisiä sääntöjä.

k. Nordia Management Oy on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään julkiseen rekisteriin vaihtoehtorahastojen hoitajista. Yhtiö raportoi toiminnastaan suomalaisille viranomaisille.

l. Nordia Management Oy on Pääomasijoittajat ry:n varsinainen jäsen ja noudattaa sen sääntöjä ja suosituksia.