Saavutettavuustyökalut

Sijoitustoiminta

Nordia Rahasto Oy on hyvinvointi-, terveys-, matkailu- ja vapaa-ajan yrityksiin sijoittava pääomasijoitusrahasto. Rahasto on toiminut vuodesta 1989 ja sitä hallinnoi Nordia Management Oy. Rahastosta on tehty sijoituksia vuoden 2019 loppuun mennessä sijoituksia 61 yritykseen yli 33 miljoonaa euroa. Irtaantumisia on tehty 47 ja ne ovat tapahtuneet pääosin yrityskaupoilla. Rahastolla on sijoituksia 16 yrityksessä.

Nordian sijoitukset

Nordia Rahasto sijoittaa vähemmistöosuudella tyypillisesti yrityksiin, jotka ovat laajentamassa toimintaansa. Sijoituskohteena voi olla myös toimintansa alkuvaiheessa oleva yritys. Sijoituksen edellytyksenä on, että yhtiöllä on selkeät tavoitteet ja niiden toteuttamiseen sitoutunut johto. Nordian sijoituskohteiden liikevaihto vaihtelee joistakin sadoista tuhansista euroista yli 20 miljoonaan euroon.

Nordian sijoituksella ja taustatuella pyritään vauhdittamaan yrityksen kasvua. Rahaston omistusosuus on tyypillisesti 20-49% ja yksittäinen sijoitus kohdeyhtiöön 0,2-3 M€. Sijoitukset ovat oman pääoman ehtoisia sijoituksia kohdeyrityksen omistukseen. Lisäksi rahasto voi myös myöntää yrityksille lainoja. Kohdeyhtiön kasvaessa rahastosta voidaan tehdä niihin myös jatkosijoituksia.

Toimintamalli ja osaaminen

Nordiassa on kehitetty toimiva pääomasijoituskonsepti, joka tukee yrittäjää ja yritysjohtoa kannattavaan liiketoimintaan ja yrityksen arvon kasvattamiseen. Nordian pääomia voidaan käyttää laajentumisinvestointeihin, yritysten omistusjärjestelyihin, sukupolvenvaihdoksiin sekä kasvuhakuisen alkavan yrityksen rahoittamiseen.

Pääoman lisäksi Nordia tuo yritykseen liikkeenjohdollista osaamista hallitustyöskentelyn kautta. Nordia on yhteistyökumppani, joka auttaa yrittäjää tai toimivaa johtoa, oli kysymys sitten strategioista, taloushallinnosta, uusien palveluideoiden kehittämisestä tai markkinoinnista. Nordian myötä yritys saa käyttöönsä laajan ja kokeneen yhteistyöverkoston. Sijoituskohteessa Nordian edustajat ottavat aktiivisen roolin kohdeyrityksen toiminnan kehittämisessä. Käytännössä Nordian edustaja on aktiivisesti toimiva hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen. Menestyksen kannalta tärkeintä on silti yrittäjän tai toimivan johdon vahva yrittäjähenki, sitoutuneisuus ja ammattitaito, joita ilman yrityksen pitkäjänteinen kehittäminen ei onnistu.

Nordian mukaantulo vahvistaa yrityksen asemaa ja luo toiminnalle uskottavuutta pitkällä tähtäimellä. Yhteistyö Nordian kanssa on vahva viesti eri sidosryhmille yrityksestä, jolla on hyvät tulevaisuudennäkymät.

Nordia auttaa yrittäjää kannattavaan kasvuun, jonka seurauksena yrityksen arvo nousee. Tavoiteltu arvonnousu saavutetaan huolella laadittujen suunnitelmien toteuttamisella ja riittävillä taloudellisilla resursseilla. Tämän jälkeen Nordia on valmis irtaantumaan yrityksestä.

Rahaston omistus ja johto

Nordia Rahasto Oy:n omistavat Sitra, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Hiidenkivi Investment, Nordia Management, Takoa Invest, Karisma-Invest, Kalle Lumio ja Miia Porkkala. Rahaston operatiivisesta toiminnasta huolehtii Nordia Management Oy:n palveluksessa oleva henkilöstö, joka valmistelee sijoitusesitykset rahaston hallituksen päätettäväksi.

Rahaston hallitus

Hallinnointiyhtiö Nordia Management Oy

Nordia Management -hallinnointiyhtiön omistavat sen kaksi omistajapartneria. Yhtiö on toiminut hallinnointiyhtiönä vuodesta 2000. Nordia Management Oy on hyväksytty ja merkitty vaihtoehtorahastojen hoitajaksi Finanssivalvonnan ylläpitämään julkiseen rekisteriin. Yhtiö on Pääomasijoittajat ry:n, MaRa ry:n ja Suomen Yrittäjät ry:n jäsen.

Lue lisää