Saavutettavuustyökalut

Sijoitustoiminta

Nordia on kokenut kasvun vahdittaja ja omistusjärjestelyjen mahdollistaja. Sitoudumme jakamaan yrittäjäriskiä ja tarjoamme yrittäjille kokemuksen ja osaamisen tuomaa lisäarvoa. Nordian mukaantulo vahvistaa yrityksen asemaa ja luo toiminnalle uskottavuutta pitkällä tähtäimellä.

Nordia on yhtiökumppani

Aktiivisena yhtiökumppanina autamme yrittäjää kannattavaan kasvuun, jonka seurauksena yrityksen arvo nousee. Arvonnousu saavutetaan yhdessä laadittujen suunnitelmien toteuttamisella ja riittävillä taloudellisilla resursseilla.

Teemme kasvusijoituksia, eli sijoitamme vähemmistöosuudella yrityksiin, jotka ovat laajentamassa toimintaansa. Sijoituksen edellytyksenä on, että yhtiöllä on selkeät tavoitteet ja niiden toteuttamiseen sitoutunut johto.

Nordia Rahasto on erikoistunut sijoituksiin hyvinvointi-, terveys-, matkailu- ja vapaa-ajan yrityksiin. Nordian pääomia voidaan käyttää laajentumisinvestointeihin, yritysten omistusjärjestelyihin, sukupolvenvaihdoksiin sekä kasvuhakuisen alkavan yrityksen rahoittamiseen. Kohdeyhtiön kasvaessa rahastosta voidaan tehdä niihin myös jatkosijoituksia.

 

Tarjoamme yhtiökumppaneillemme

Nordian sijoituskohteiden liikevaihto vaihtelee joistakin sadoista tuhansista euroista yli 20 miljoonaan euroon. Nordian omistusosuus on tyypillisesti 20-49% ja yksittäinen sijoitus kohdeyhtiöön 0,2-3 M€. Sijoitukset ovat oman pääoman ehtoisia sijoituksia kohdeyrityksen omistukseen. Lisäksi rahasto voi myös myöntää yrityksille lainoja.

Pääoman lisäksi Nordia tuo yritykseen liikkeenjohdollista osaamista. Olemme yhtiökumppani, joka auttaa yrittäjää tai toimivaa johtoa, oli kysymys sitten strategioista, taloushallinnosta, uusien palveluideoiden kehittämisestä tai markkinoinnista. Nordian sijoituksen myötä yritys saa käyttöönsä laajan ja kokeneen yhteistyöverkoston. Sijoituskohteessa Nordian edustajat ottavat aktiivisen roolin kohdeyrityksen toiminnan kehittämisessä. Käytännössä Nordian edustaja on aktiivisesti toimiva hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen. Menestyksen kannalta tärkeintä on silti yrittäjän tai toimivan johdon vahva yrittäjähenki, sitoutuneisuus ja ammattitaito, joita ilman yrityksen pitkäjänteinen kehittäminen ei onnistu.

Nordian mukaantulo vahvistaa yrityksen asemaa ja luo toiminnalle uskottavuutta pitkällä tähtäimellä. Yhteistyö Nordian kanssa on vahva viesti eri sidosryhmille yrityksestä, jolla on hyvät tulevaisuudennäkymät.

Olemme yritykselle asiantunteva, vastuullinen ja aktiivinen yhtiökumppani!