Saavutettavuustyökalut

Nordia on kokenut kasvun vauhdittaja ja omistusjärjestelyjen mahdollistaja. Sitoudumme jakamaan yrittäjäriskiä ja tarjoamme yrittäjille kokemuksen ja osaamisen tuomaa lisäarvoa. Nordian mukaantulo vahvistaa yrityksen asemaa ja uskottavuutta pitkällä tähtäimellä.

Nordia on yhtiökumppani

Aktiivisena yhtiökumppanina tuemme yrittäjää kannattavaan kasvuun, jonka seurauksena yrityksen arvo nousee. Arvonnousu saavutetaan yhdessä laadittujen suunnitelmien toteuttamisella ja riittävillä taloudellisilla resursseilla.

Teemme kasvusijoituksia, eli sijoitamme vähemmistöosuudella yrityksiin, jotka ovat laajentamassa toimintaansa. Sijoituksen edellytyksenä on, että yhtiöllä on selkeät tavoitteet ja niiden toteuttamiseen sitoutunut johto.

Sijoitamme terveys-, hyvinvointi-, matkailu- ja vapaa-ajan yrityksiin. Nordian pääomia voidaan käyttää laajentumisinvestointeihin, yritysten omistusjärjestelyihin, sukupolvenvaihdoksiin sekä kasvuhakuisen alkavan yrityksen rahoittamiseen. Kohdeyhtiön kasvaessa rahastosta voidaan tehdä niihin myös jatkosijoituksia. Noudatamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja Pääomasijoittajat ry:n vahvistamia eettisiä sääntöjä.

Tarjoamme yhtiökumppaneillemme

Nordian sijoituskohteiden liikevaihto vaihtelee joistakin sadoista tuhansista euroista yli 20 miljoonaan euroon. Nordian omistusosuus on tyypillisesti 20-49% ja yksittäinen sijoitus kohdeyhtiöön 0,2-3 M€. Rahaston sijoitukset ovat oman pääoman ehtoisia sijoituksia kohdeyrityksen omistukseen. Lisäksi rahasto voi myös myöntää yrityksille lainoja.

Pääoman lisäksi Nordia tuo yritykseen liiketoiminnan ja kasvun osaamista. Työskentelemme aktiivisesti yhtiön hallituksessa. Olemme yhtiökumppani, joka auttaa yrittäjää ja yrityksen johtoa, strategian, palveluiden muotoilun, rahoituksen, markkinoinnin ja yrityksen hallinnon jalostamisessa. Nordian sijoituksen myötä yritys saa käyttöönsä laajan ja kokeneen yhteistyöverkoston.

Yrityksen menestyksen kannalta tärkeintä on silti yrittäjän tai toimivan johdon vahva yrittäjähenki, sitoutuneisuus ja ammattitaito. Nordian mukaantulo vahvistaa yrityksen asemaa ja luo toiminnalle uskottavuutta pitkällä tähtäimellä. Yhteistyö Nordian kanssa on vahva viesti eri sidosryhmille yrityksestä, jolla on hyvät tulevaisuudennäkymät.

Nordia on vastuullinen sijoittaja

Nordia noudattaa toiminnassaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja Pääomasijoittajat ry:n vahvistamia eettisiä sääntöjä. Nordia on 3.2021 vahvistanut uuden vastuullisen sijoittamisen periaatteet asiakirjan, jota jatkossa sovelletaan uusiin ensisijoituksiin. Nordia toimii aktiivisena vähemmistöomistajana ja voimme yhdessä kohdeyhtiöiden yrittäjien ja hallitusten kanssa tehdä hyvin konkreettisia vastuullisuustekoja. Kohdeyritykset valitsevat itse toimintansa kannalta merkityksellisimmät vastuullisuus toimenpiteet ja Nordian tehtävä on edistää ja tukea vastuullisuustyötä kohdeyrityksessä. Aiemmin tehtyjen sijoitusten osalta vastuullisuuspolitiikan käyttöönotosta ja soveltamisesta päättävät sijoituskohteiden hallitukset. Nordia Rahasto Oy:n vastuullisuusperiaatteista, niiden soveltamisesta ja seurannasta päättää Nordia Rahaston hallitus.

Olemme yritykselle asiantunteva, vastuullinen ja aktiivinen yhtiökumppani!