Saavutettavuustyökalut

Nordia rahasto 30 vuotta

Vuonna 1989 perustetun Nordia Rahasto vahvuutena on koko 30-vuotisen historian ajan säilynyt erikoistuminen omiin toimialoihin, vähemmistöomistajuus ja yrittäjän tukeminen hallitustyöskentelyn kautta.

Rahasto tekee kasvusijoituksia terveyteen, hyvinvointiin, matkailuun ja vapaa-aikaan erikoistuneen pääomasijoittaja Nordian yhtiökumppanimalli eroa tyypillisestä Buyout-rahaston toimintamallista. Nordia tulee kasvun rahoittajaksi ja yrittäjän kumppaniksi kasvattamaan yhtiötä yhdessä yrittäjäomistajien kanssa.

Nordia Rahaston tausta on nykyiseen Finnveraan fuusioituneessa valtion erityisrahoitusyhtiö Kerassa. Alkuvaiheen sijoitustoiminnan tavoitteena oli nostaa laman jälkeisen Suomen matkailu jaloilleen. Laman jälkeen rahaston hallinnointi eriytettiin Nordia Management Oy:ksi ja toiminta laajeni uusien hankkeiden rahoitukseen ja laajemmin vapaa-aika-, hyvinvointi- ja terveyssektoreille. Nykymuotoonsa yhtiö muuttui vuonna 2013, kun Finnvera myi omistuksensa rahastossa yksityisille sijoittajille.

Kaikki Nordian kohdetoimialat ovat 30 vuoden aikana mullistuneet useampaan kertaan. Se on tuonut ketterille kasvuhakuisille yhtiöille jatkuvasti uusia mahdollisuuksia haastaa perinteisiä toimijoita. Samalla rahastolle tarjottavien investointi- ja kasvuhankkeiden laatu on parantunut. Yrittäjät ja yritykset ovat valmiimpia ja osaavampia keskustelemaan kasvusuunnitelmastaan ja sen rahoituksesta kuin vielä vuosituhannen alussa. Ennallaan on säilynyt se, että pääoman lisäksi yrittäjät ja yritykset kaipaavat apua kasvun tekemiseen. Nordialla on vankkaa kokemusta kasvuharppausten toteuttamisesta.