nordia_tarjoamme

Nordia Management Oy

Nordia Management Oy on palveluyrityksiin erikoistunut pääomarahastojen hallinnointiyhtiö. Nordia hallinnoi Nordia Rahasto Oy –nimistä, matkailu-, vapaa-ajan- ja hyvinvointialan yrityksiin erikoistunutta pääomasijoitusrahastoa.

Menestyvät yritykset tietävät, että onnistumiseen tarvitaan sekä taloudellisia että liikkeenjohdollisia resursseja. Nordia Management Oy tarjoaa yrityksille molempia.

Nordia Management Oy:n tiimin muodostavat yrityksen kolme omistajapartneria, joilla on pitkä kokemus pääomasijoitustoiminnasta. Tämän lisäksi yhtiöllä on vuosien aikana rakennettu ammattitaitoinen yhteistyöverkosto.

Nordia tarjoaa tekemillään pääomasijoituksilla yrityksille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä. Pääomia voidaan käyttää laajentumisinvestointeihin, yritysten omistusjärjestelyihin, sukupolvenvaihdoksiin sekä kasvuhakuisen alkavan yrityksen rahoittamiseen.

Pääoman lisäksi Nordia tuo yrityksiin liikkeenjohdollista osaamista hallitustyöskentelyn kautta. Nordia on yhteistyökumppani, joka auttaa yrittäjää tai toimivaa johtoa, oli kysymys sitten strategioista, taloushallinnosta, uusien palveluideoiden kehittämisestä tai markkinoinnista. Nordian myötä yritys saa käyttöönsä laajan ja kokeneen yhteistyöverkoston.

Nordian toimipaikat ovat Helsingissä ja Jyväskylässä.