rahastot-olemme_erikoistune

Rahastot

 

Nordia Rahasto Oy on hyvinvointi-, terveys-, vapaa-ajan ja hyvinvointialan yrityksiin sijoittava pääomasijoitusrahasto. Rahasto on perustettu vuonna 1989. Rahaston sijoitukset ovat oman pääoman ehtoisia sijoituksia kohdeyrityksen omistukseen. Rahasto voi myös myöntää yrityksille vieraan ja oman pääoman ehtoisia lainoja.
Nordian sijoitusfokus
Rahastosta on tehty vuoden 2016 puoliväliin mennessä kaikkiaan 55 ensisijoitusta, joista voimassaolevia on 16. Irtaantumisia on tehty 39 ja pääosin ne ovat tapahtuneet yrityskaupoilla.