rahastot-olemme_erikoistune

Rahastot

 

Nordia Rahasto Oy on hyvinvointi-, terveys-, vapaa-ajan ja hyvinvointialan yrityksiin sijoittava pääomasijoitusrahasto. Rahasto on perustettu vuonna 1989. Rahaston sijoitukset ovat oman pääoman ehtoisia sijoituksia kohdeyrityksen omistukseen. Rahasto voi myös myöntää yrityksille vieraan ja oman pääoman ehtoisia lainoja.
Nordian sijoitusfokus
Rahastosta on tehty vuoden 2017 loppuun mennessä kaikkiaan 57 ensisijoitusta, joista voimassaolevia on 16. Irtaantumisia on tehty 41 ja pääosin ne ovat tapahtuneet yrityskaupoilla.